4. a 5.března odpadají schůzky

Vzhledem k jarním prázdninám odpadnou 4. a 5. března schůzky vlčat i skautů. Užívejte volna a uvidíme se za čtrnáct dnů.

Termínovka zima 2009

® Tříkrálová sbírka ● středa 6.1. a v době schůzek ● Tradiční tříkrálová koleda

® Hokej ● dobrovolná akce hlavně pro skauty a starší ● až bude led

►Družinové výpravy ● sobota 23.1.

♣ Zimní táboření ● pololetní prázdniny 29.-31.1 ● Bude-li u roverů zájem

►Sníh či bláto III ● 19.-21.2. ● Trojdenka - spíše zimní, než jarní

® Florbal ● někdy ● Připravují skauti skautům

►Oddílová výprava ● sobota 13.3. ● Jednodenka pod vedením Pulce

(akce: ►…povinná; ®…dobrovolná; ♣…roverská)

Vánoční besídka a Betlémské světlo

Vánoce se nezadržitelně blíží a s nimi dvě již tradiční akce: Vánoční besídka a Betlémské světlo (POZOR, ZMĚNA DATA!).

Oddílová výprava

V sobotu 5.12.2009 se uskuteční první zimní (oficiálně) výprava v tomto školním roce.

Sraz: 8:15 na tramvajové zastávce Chaplinovo nám.
Návrat: 18:15 tamtéž
S sebou: teplé oblečení, pláštěnku, jídlo a pití na celý den (hodí se čaj v termosce), povinné věci, pevné boty, dva přestupní lístky, 60 Kč

Na všechny se těší (nejen) Pavouk.

-/.-/.---/-./-.--// .--./---/--../-../.-./.-/...-// --..// --././.-./--/.-/-./.../-.-/.// --.././--/.///

--../-../.-./.-/...-/../--// ...-/..././----/-./-.--// -.-/-../---// ..-/--/..// --/---/.-./..././---/...-/-.-/..-/// .--./../.../..-// ...-/.-/--//---/-..// ...-/./.-../../-.-/.// .-././-.-/-.--// --../...-/.-/-./.// .-./-.--/-./// ..-/-.-./../--// .../.// -/..-// -././--/./-.-./-.-/-.--// .-/.-../.// .---/-../.// --/..// -/---// .--./---/--/.-/.-../..-/// -.../-.--/-../.-../../--// ...-// -.-/---/--/..-/-./../-/.// ...// -.../.-./.-/-/.-./-.--// ---/-.../.-../.-/-/-.--// -.-/-/./.-./..//.---/.../---/..-// --..// -././--/./-.-./-.-/.-// .-/..-./.-./../-.-/-.--// .-// ../-./-../.././// .---/./

Sláva starých časů

Oproti původnímu plánu se nejedná o trojdenku, ale dvoudenku - tuto sobotu a neděli. Výprava je celostředisková a hlavním organizátorem je oddíl Lumturo, proto pozorně čtěte vepsané poznámky.

Vlčácká výprava

Tuto sobotu 17. 10. 2009 podnikneme podzimní vlčáckou výpravu! Sraz je v 8.10 na zastávce tramvaje Chaplinovo náměstí, návrat 16.40 tamtéž. S sebou si vezměte povinné věci, jídlo, pití, pláštěnku a 60 Kč.
Těší se na Vás
Genius

PS pro Jabko: Pozor, asi se rozdělíme, tak si neber s bráchou společně věci...

Termínovka podzim 2009

►Pulcova trojdenka ● 2.-4.10. ● Železniční trojdenka v Kolíně

►Družinové výpravy ● sobota 17.10.

►Sláva starých časů ● 6.-8.11. ● celostředisková velká hra po městě

♣ Extremakce ● 13.-17.11. ● Speciální akce pro rovery a rádce

♣ Filmzevling ● Bonusová akce pro starší skauty a rovery – termín zatím neznámý

►Oddílová výprava ● sobota 5.12. ● Jednodenka pod vedením Pavouka

® Vánoční besídka ● pátek 18.12. ● Oslava narození Spasitele

Železniční trojdenka 2.-4. 10. 2009

Život je cesta. Když cestovat, tak jedině parním vlakem. A proto pojeď na

______________________
ŽELEZNIČNÍ TROJDENKU
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

kdy: 2.-4. října 2009
kam: do skautské základny Veletov u Kolína

sraz: 16:35 na tram. zast. Chaplinovo nám.
návrat: 18:10 tamtéž
cena: 250 Kč

Schůzky skautů

Po průzkumu mezi vámi jsme zjistili, že je jediná možná varianta schůzek skautů, a to:
Mustangové v úterý 17.00-18.45 (Schůzka sloučena s páteční)
Rysové v pátek 15.30-17.15
Schůzky začnou až v týdnu po zahajovací výpravě.
Žabák