Zahajovací výprava a schůzky


Napsal shali dne 04 Září 2013

Pro velký úspěch v minulém roce letos opět zahájíme skautský rok akcí s rodiči. Výprava se bude konat v sobotu 21.9. Všichni jsou samozřejmě zváni. Zváni jsou i případní zájemci o vstup do našeho oddílu. Bližší informace se dozvíte začátkem září.

Ještě pár slov ke schůzkám. Schůzky se pokusíme mít ve stejných termínech jako minulý rok. Vše ale závisí na tom, kdy budou mít čas jednotliví vedoucí, a jak se nám to podaří zkoordinovat se skautkami. Časy schůzek by měly být známé do zahajovací výpravy, stejně jako podzimní termínovka.

Užívejte zbytku prázdnin, budeme se těšit v září.
Štěpán Cibulka - Pavouk