Zahajovačka a schůzky


Napsal shali dne 11 Září 2014

Se začátkem školního roku přichází i zahájení skautských schůzek a nástin jak to bude vypadat shrnuje tento článek.

Sejdeme se v sobotu 27.9. na zahajovací výpravě, o které vám co nevidět pošle bližší informace Kečup. Už teď je ale jisté, že letos vyrazíme někam dál než na Zlíchov.

Schůzky samotné pak začnou v týdnu po zahajovačce. Aktuálně probíhají bouřlivá jednání o využití naší klubovny a jediný známý termín má proto pouze schůzka mladších vlčat ve čtvrtek od 17:20. Ihned jak se domluvíme s dívčím oddílem Argiope, se kterým klubovnu sdílíme, dáme neprodleně vědět.